Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Miljøpakken logo

Tyholtveien del 2

Planlagt (Uavklart)

For å lage en sikrere skoleveg for barna i nærområdet, skal Miljøpakken bygge fortau langs deler av Tyholtveien og Asbjørnsens gate, og sykkelveg med fortau i Tyholtveien.

Brundalsforbindelsen

Planlagt

Brundalsforbindelsen er planlagt som en hovedvegforbindelse mellom Omkjøringsvegen og Jonsvannsveien, fra krysset ved Ikea over til Charlottenlund videregående skole. Målet […]

Fortau Søbstadvegen

Planlagt

Miljøpakken planlegger fortau langs Søbstadvegen på strekningen Søbstadringen til Ditlev Bloms veg, 1 km. Prosjektet skal gi sikrere skoleveg for […]