Prosjekter

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Kartskisse Dybdahls veg Sykkelfelt, fortau og støyskjerming i Dybdahls veg
Miljøpakken skal bygge nytt sykkelfelt i Dybdahls veg fra Bugges…
Sykkelparkering i Midtbyen, Miljøpakken Sykkelparkering og bysykler i Midtbyen
Miljøpakken vil bidra til at flere sykler mer. Store arbeidsplasser og viktige…
Industrivegen_arbeid Sikrere kryss Industriveien/Johan Tillers vei
Krysset er utbedret og det er bygd opphøyd gangfelt i Industrivegen. Hensikten…
Signalregulering Roald Amundsens vei/Møllebakken
Trafikklys er satt opp for å regulere krysset Roald Amunsens…
Kryss Byåsveien/Johan Falkbergets veg Signalregulering Byåsveien/Johan Falkbergets vei
Krysset har fått trafikklys, og er blitt tryggere for myke…
Kollektivfelt Høgskoleringen
Miljøpakken planlegger kollektivfelt og sykkelveg med fortau i Høgskoleringen.
Illustrasjon over buss og parkerte biler Innfartsparkering Tonstadkrysset
20 innfartsparkeringsplasser ble etablert nær Tonstadkrysset ved å ta i…
Rundkjøring Lerkendal
Området rundt rundkjøringen skal bli tryggere og mer framkommelig for…
Fortau Ditlev Bloms veg og Sørbruvegen
Om lag 220 meter fortau ble bygd, og vann- og avløpsledninger…