Prosjekter

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Sluppen-Stavne, første byggetrinn
Dette er et av de store vegprosjektene i Miljøpakken, og…
Kart over strekningen der det skal bygges fortau Fortau langs Uglavegen
Miljøpakken har bygget tre meter bredt fortau langs Uglavegen mellom krysset med Gamle…
Signalregulering Østre Rosten ved Rostengrenda
Det ble satt opp trafikklys i krysset, og prosjektet bygde svingefelt…
Kart over krysset Fossestuvegen/Okstadvegen Sikrere kryss Fossestuvegen/Okstadvegen
Prosjektet har sørget for belysning i krysset, og fartsdempere og redusert…
Kart over passeringslomme Passeringslomme i Kongsvegen
Passeringslommen ligger ved innkjøringen til p-anlegget på Granåsen, og gir sikrere trafikkavvikling når…
Gang- og sykkelundergang ved Lademoen stasjon
Miljøpakken har vært med på å sluttfinansiere gang- og sykkelundergangen…
Sykkelfelt i Klæbuveien
Det er bygget eget sykkelfelt i Klæbuveien fra Peder Østlunds veg til…
Dalenbrua
Miljøpakken har bidratt til den nye snarveien for gående og syklende mellom…
Sykkelfelt i Kjøpmannsgata
Kjøpmannsgata har fått sykkelfelt med rød asfalt i begge retninger på…