Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Signalprioritering og sanntidsinformasjon

Signalprioritering og sanntidsinformasjon for kollektivtrafikken i Trondheim og Trondheimsregionen. Prosjektet gir i hovedtrekk: Bussprioritering i lyskryss Sanntidsinformasjon presentert både i lyd og bilde, for […]

Sykkelfelt i Sorgenfriveien

Prosjektet har etablert og skiltet sykkelfelt innenfor eksisterende kantsteinslinje langs hele Sorgenfrivegen.  Strekningen er på om lag 700 meter.  Det er også bygget […]

Kystadlia

Miljøpakken har bygget ny veg, sykkelveg og fortau fra Kystadlia til Byåsvegen. Dette er byens kanskje mest etterlengtede snarveg. En «missing […]

Skovgård, ved bensinstasjonen

16.03.11

Det har vært dårlig skille mellom området som hører til bensinstasjonen og fortauet. Prosjektet har utbedret og tydeliggjort skillet mellom fortau og bensinstasjon […]