Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Kystadlia

Ferdig (30.03.2011)

Miljøpakken har bygget ny veg, sykkelveg og fortau fra Kystadlia til Byåsvegen. Dette er byens kanskje mest etterlengtede snarveg. En «missing […]

Skovgård, ved bensinstasjonen

Ferdig (2012)

Det har vært dårlig skille mellom området som hører til bensinstasjonen og fortauet. Prosjektet har utbedret og tydeliggjort skillet mellom fortau og bensinstasjon […]

Kart over strekningen der det skal bygges fortau

Fortau langs Uglavegen

Ferdig (2010)

Miljøpakken har bygget tre meter bredt fortau langs Uglavegen mellom krysset med Gamle Osloveg til krysset med Per Sivles veg. I tillegg ble vann- og […]