Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Kart over strekningen der det skal bygges fortau

Fortau langs Uglavegen

Miljøpakken har bygget tre meter bredt fortau langs Uglavegen mellom krysset med Gamle Osloveg til krysset med Per Sivles veg. I tillegg ble vann- og […]

Kart over passeringslomme

Passeringslomme i Kongsvegen

Passeringslommen ligger ved innkjøringen til p-anlegget på Granåsen, og gir sikrere trafikkavvikling når det er stor trafikk til og fra Granåsen skianlegg. Den stod ferdig […]

Dalenbrua

11.03.11

Miljøpakken har bidratt til den nye snarveien for gående og syklende mellom Lade og Dalen ved Dronning Mauds Minne. Lengden er 480 […]