Prosjekter

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Signalprioritering og sanntidsinformasjon
Signalprioritering og sanntidsinformasjon for kollektivtrafikken i Trondheim og Trondheimsregionen. Prosjektet gir i hovedtrekk:…
Gang- og sykkelveg i Bynesvegen
Prosjektet har bygget gang- og sykkelveg på den gamle jernbanetraséen…
Sykkelfelt i Sorgenfriveien
Prosjektet har etablert og skiltet sykkelfelt innenfor eksisterende kantsteinslinje langs hele…
Fortau i Romolslia
Prosjektet skal bygge 160 meter fortau.
Kystadlia
Miljøpakken har bygget ny veg, sykkelveg og fortau fra Kystadlia til…
Skovgård, ved bensinstasjonen
Det har vært dårlig skille mellom området som hører til bensinstasjonen og…
Strindvegen sykkelanlegg Sykkelanlegg Strindvegen
Anlegget består av om lag 200 meter sykkelveg med fortau…
Skissse over ferdig prosjekt Sykkelanlegg Sluppen-Stavne, første byggetrinn
Sluppen-Stavne, første byggetrinn, er et av de store prosjektene i…
Skisse over ferdig prosjekt Kollektivgate (Sluppen-Stavne, første byggetrinn)
Dette er et av de store vegprosjektene i Miljøpakken, og…