Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Kart over passeringslomme

Passeringslomme i Kongsvegen

Ferdig (2011)

Passeringslommen ligger ved innkjøringen til p-anlegget på Granåsen, og gir sikrere trafikkavvikling når det er stor trafikk til og fra Granåsen skianlegg. Den stod ferdig […]

Dalenbrua

Ferdig (2011)

Miljøpakken har bidratt til den nye snarveien for gående og syklende mellom Lade og Dalen ved Dronning Mauds Minne. Lengden er 480 […]

Sykkelparkering i Midtbyen, Miljøpakken

Sykkelparkering og bysykler i Midtbyen

Pågående (2012)

Miljøpakken vil bidra til at flere sykler mer. Store arbeidsplasser og viktige reisemål ligger i Midtbyen. Vi har åpnet innendørs sykkelparkering på […]