Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Dalenbrua

Ferdig (2011)

Miljøpakken har bidratt til den nye snarveien for gående og syklende mellom Lade og Dalen ved Dronning Mauds Minne. Lengden er 480 […]

Sykkelparkering i Midtbyen, Miljøpakken

Sykkelparkering og bysykler i Midtbyen

Pågående (2012)

Miljøpakken vil bidra til at flere sykler mer. Store arbeidsplasser og viktige reisemål ligger i Midtbyen. Vi har åpnet innendørs sykkelparkering på […]