Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Prosjekttype:
Snarvei
Tiltakshaver:
Trondheim kommune
Status:
Under planlegging

Relaterte artikler

Tonstadbrinken–Moltmyra

Ladestien

Grev von Schmettows allé