Gang- og sykkelveg Høgreina

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
Uavklart
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
Uavklart

Miljøpakken har planlagt å bygge gang- og sykkelveg over enn strekning på 200 meter på Høgreina, spesielt med tanke på økt trafikksikkerhet for skolebarn. Det har ikke vært mulig å få til avtaler om frivillig grunnavståelse. Prosjektet er foreslått avsluttet uten bygging.

Relaterte artikler

Fortau langs Saksvikkorsen

Fortau Bratsbergvegen

Gang- og sykkelveg Sutterø, Stjørdal