Fortau i Romolslia

Fortauet skal gå fra innkjøringen til rekkehus  fram til eksisterende fortau.

Vi jobber med å få til en god løsning for de som går og sykler i området. Endelig løsning er ikke bestemt, og framdriften er usikker på grunn av krevende grunnforhold i området.

Relaterte prosjekter

Se alle treff