Fortau Kong Inges gate

Miljøpakken skal bygge tre meter bredt fortau langs det meste av Kong Inges gate, ca 1 km.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
Uavklart
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
Uavklart

Reguleringsplan ble vedtatt i januar 2014. Det er arbeidet i lang tid med med detaljprosjektering parallelt med dialog med berørte grunneiere pga sterk motstand mot å avstå grunn.

Formålet med prosjektet er en sikrere skoleveg til og fra Berg skole. En justert løsning ble prosjektert høsten 2018. Formannskapet i Trondheim vedtok i mars 2022 å droppe prosjektet slik det har vært planlagt etter protester mot grunnavståelse og fordi det ikke lenger går buss i gata.

Relaterte artikler

Fortau langs Saksvikkorsen

Fortau Bratsbergvegen

Gang- og sykkelveg Sutterø, Stjørdal