Elgvegen-Rognevegen – bedre snarveg

Strekningen Elgvegen-Rognevegen er ca 260 meter lang. Stien er rustet opp og det har kommet lys langs traséen.  Blant annet elever ved Åsveien skole og brukere av Havsteinbanen har nytte av forbindelsen.

Strekningen er ca 500 meter. Du sparer sju minutter sammenlignet med å gå rundt.

Overs er du hvordan det er i dag, hvordan det var før oppgradering og et kart.

Formålet er å få flere til å gå trygt i tråd med gåstrategien til Miljøpakken. Flere må gå mer om vi skal klare nullvekstmålet – det vil si at personbiltrafikken ikke skal vokse selv om byen vokser.

Det er særlig viktig å gi barn og unge gode vaner tidlig. Mange snarveger gjør at barn kan gå eller sykle i stedet for å bli kjørt til skole og fritidsaktiviteter.

Les mer om Miljøpakkens snarvegprosjekt.

Relaterte prosjekter

Miljøpakken logo

John P. Kroglunds veg

Ferdig (2017)

Tre korte og hyggelige snarveger fra John P. Kroglunds veg til bussholdeplassen i Kongsvegen har fått nytt dekke. Stigningen opp […]

Se alle treff