Dalen – bedre snarveg

Dalen er en kort men kjekk snarveg  mellom Saupstad/Kolstad og holdeplassene ved Bjørndalsbrua og i Bjørndalen. Den leder gående gjennom Dalen park.

Over ser du bilder etter utbedring, slik det var før og et kart.

Snarvegen var opprinnelig et smalt tråkk, som en sti, men har nå blitt opprustet med bredt godt dekke av knust asfalt, rekkverk. Lys er planlagt i 2017.

Les mer om Miljøpakkens snarvegprosjekt.

Relaterte prosjekter

Se alle treff