Pilotprosjekt

Miljøpakken og AtB samarbeider om et nytt og spennende mobilitetskonsept for å få flere til å gå, sykle og ta buss til og fra jobb. I første omgang søker vi deltakere til et pilotprosjekt som varer i ett år:

Kontakt mobilitetsradgiver@trondheim.kommune.no for mer informasjon.