HjemJobbHjem

Miljøpakken og AtB samarbeider om et nytt og spennende mobilitetskonsept; kalt HjemJobbHjem. Målet er å få flere til å gå, sykle og ta buss til og fra jobb. Mer informasjon her:

www.atb.no/hjemjobbhjem/  

Nå har vi fått med det antallet virksomheter vi skal ha for å gjennomføre et pilotprosjekt. Men send gjerne en e-post til hjemjobbhjem.miljopakken@trondheim.kommune.no
hvis du vil vite mer.