Miljøpakkens prosjektkontor

Statens vegvesen har et eget prosjektkontor for Miljøpakken. Vi har ansvaret for utbyggingen av E6 Jaktøyen-Tonstad og Rv 706 Sluppen-Stavne, og holder til på Østre Rosten 20, like bak Biltema.

Kontaktpersoner:

Prosjektleder: Almar Aronsen, tlf 950 42 467

Assisterende prosjektleder: Odd Jostein Haugen, tlf 917 44 075

Byggeleder E6 Jaktøyen – Sentervegen: Kjetil Joten, tlf 952 08 505

Byggeleder Fv. 900 Heimdalsvegen: Knut Inge Edvardsen, tlf 947 89 393

Byggeleder E6 Sentervegens forlengelse: Svein Sæterbø, tlf 957 29 641

Byggeleder E6 Rosten: Svein Selliseth, tlf 917 30 967

Telefonnummer til sentralbord: 02 030