For pressen

Miljøpakken består av et politisk nivå og et administrativt nivå med ansatte fra Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen. Hvis du som journalist ønsker å snakke med en administrativt ansatt, men er usikker på hvem som er rette vedkommende, ta kontakt med:

Statens vegvesen
Kristin Gjærevoll
tlf. 996 45 913
kristin.gjarevoll@vegvesen.no

Trondheim kommune
Hans Kringstad
tlf. 905 48 998
hans.kringstad@trondheim.kommune.no

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Jørn-Arve Flått
tlf. 934 58 914
oyvind.vikan@stfk.no