Punktutbedringer på sykkelvegnettet

Miljøpakken har årlige midler til mindre utbedringer, såkalte punktutbedringer, på sykkelvegnettet i Trondheim.

Eksempler på slike punktutbedringer kan være høye kantsteiner, usikre kryss, dårlig merking eller andre mindre ting du mener vil gjøre sykkelvegen din bedre og tryggere.

Utbedringer på de åtte hovedrutene vil bli prioritert.

Har du innspill til hvilke punktutbedringer vi bør gjennomføre?

Miljøpakken ønsker innspill fra dere som sykler i Trondheim. Du gir innspill ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Du kan melde inn forslag om flere tiltak.

Vi kan ikke garantere at nettopp ditt forslag til utbedring vil bli gjennomført, men alle innspill vil bli vurdert. Sykkelgruppa i Miljøpakken bestemmer hvilke tiltak som vil bli gjennomført. Dette vil bli kunngjort på miljopakken.no.