Må jeg stå på bussen?

Det kan nok hende. De 24 meter lange «Metrobussene» tar 142 passasjerer, mot 96-97 på leddbussene. Det blir omtrent like mange sitteplasser på de lengste bussene som på dagens leddbusser, og følgelig mange flere ståplasser i tillegg. Men antall sitteplasser totalt øker på hovedlinjene. Bussene blir bygd for at det skal være komfortabelt å stå når det trengs, med god oversikt, støtteputer og mange holdestenger. Det blir lagt godt til rette for rullestol og barnevogn.