Hvorfor et nytt busstilbud?

1. Statens krav: Vi skal ha nullvekst i biltrafikken selv om byen vokser fort. Antall kollektivreiser i Trondheim må øke fra 25 millioner i 2015 til 35 millioner i 2030 om vi skal klare kravet.
2. Mer buss: Vi greier ikke en slik økning uten nytt system. Det blir busskø og vanskelig å komme blant annet for vareleveranser og andre som må kjøre. Omleggingen ga 30 % flere busskilometer allerede i 2019 – altså et utvidet busstilbud.
3. Billigere: Anslag viser at det vil koste 100-200 mill. kr. mer per år i stedet å bygge videre på dagens system. Det ville i så fall gjort det dyrere å ta bussen.
4. Moderne: Det gamle kollektivsystemet stammet fra 1970-tallet. Det hadde sentrum som eneste knutepunkt. Byen har forandret seg og tilbudet skal i større grad passe med hvordan folk har behov for å reise. De reisende får flere valg, flere knutepunkt og tilbudet blir bedre i bydelene.

I 2030 er vi over 210 000 innbyggere i Trondheim. Vi kommer til å gjennomføre 90 000 flere reiser hver dag. Samtidig skal det ikke være flere bilturer enn i dag (nullvekstmålet). Da må vi ha større kapasitet i kollektivtilbudet. Her er rapport om bakgrunnen for den nye rutestrukturen.