Hvorfor buss og ikke bane?

Fordi det gir Trondheim mye mer transport for pengene enn bybane slik forholdene er i dag. Det henger sammen med bosettingsmønsteret. Utredninger har konkludert slik. Bane krever langt større investeringer og må ha mer plass enn buss (egne traseer over alt). Det er satt av 2,8 mrd. kr. til Metrobuss i Trondheim. Til sammenligning koster neste trinn av Bybanen i Bergen over 6 mrd. kr.