Hvordan blir det å bytte buss?

Andelen som må bytte øker fra 15-20 til ca 30 %. Men det skal bygges gode omstigningspunkt for å gjøre bytte lettvint. Det blir mange avganger – opptil 29 busser vil passere i timen i rush enkelte steder. I rush blir det avgang for de tre hovedlinjene ned i hvert 5., 7. og 10. minutt. Det skal legges til rette for å kombinere bussreiser med å gå, sykle eller ta tog på andre deler av strekningen. Hovedlinjene skal ha god sykkelparkering.

AtB om stasjoner og omstigningspunkt.