Hvor kommer holdeplassene?

Noen stasjoner langs de tre hovedlinjene blir flyttet og noen legges ned. Det skjer der det er tett mellom stoppene i dag, eller det er vanskelig å finne plass til å bygge en stasjon. En beregning viser at:

  • 90 000 av ca 115 000 langs de tre hovedlinjene ikke vil merke særlig forskjell.
  • 13 000 får minst 100 meter lenger å gå.
  • 3000 får minst 100 meter kortere å gå.

Det er laget forslag til plassering av holdeplasser (stasjoner) på de tre hovedlinjene.

Kart over de tre hovedlinjene