Hvem betaler?

Staten betaler halvparten og resten kommer fra bompenger. Staten går inn med 1,4 mrd. kr. mot at vi klarer nullvekstmålet for personbiltrafikken.

Les mer om bymiljøavtalen.