Hva skal bygges?

130 lange holdeplasser med høy standard som må bygges fra bunnen av eller oppgraderes.
8 omstigningspunkt.
6 knutepunkt.
10 km mer kollektivfelt.

Kart som viser bygging av stasjoner og omstigningspunkt.

Noen stasjoner må stenges eller flyttes i byggeperioden: Informasjon ligger hos AtB om driftsavvik.

Det er Miljøpakken som bygger. Først kommer de mest kritiske tiltakene for å få systemet til å fungere fra 2019. Det vil ta tid å få på plass nye, store terminaler/knutepunkt. En del midlertidige løsninger må til. Gateprosjektene Elgeseter gate, Innherredsveien. Olav Tryggvasons gate og Kongens gate kommer også senere.

Om utbygging av infrastruktur, se også:
Vedlegg til Bymiljøavtalen – planlagte prosjekter
Oversikt over konkrete tiltak