Hva koster det?

2,8 mrd. kr. er satt av til bygging av stasjoner, strekningstiltak og omstigingspunkt/knutepunkt på de tre hovedlinjene.