Er det ikke farlig å stå ned Okstadbakken?

Statistisk sett er buss veldig trygt. Metrobussene er såkalte klasse 1-busser (bybusser) som ikke har lov å kjøre fortere enn 70 km/t. Metrobussen har sperre på 67 km/t ved gasspådrag. Sjåførene vil tilpasse kjørestil av hensyn til stående passasjerer. Les mer om maksimalt tillatt fartsgrense på nettsidene til Statens vegvesen.