Blir det dyrere å ta buss da?

Nei, dette er investeringer (staten og bompenger). Bussbilletten dekker ikke inevesteringer, men drift. Men målet er at investeringene skal gjøre det billigere å drive bussystemet. Det kan gi billigere bussreiser enn vi ellers ville hatt.