Åpning av Heimdalsvegen 11.11. kl. 11

05.11.15

Det er blitt trygt å ferdes for gående og syklende mellom Klett og Heimdal, og vi har fått sammenhengende gang- og sykkeltilbud mellom Melhus og Trondheim. Dalen er åpnet opp,…

Ny, rask sykkelveg i juni

25.03.15

På den nye sykkelvegen langs jernbanelinja mellom Leangen og Rotvoll trenger du ikke stoppe for å krysse sterkt trafikkerte veger.