Prosjekter
Vintersyklist

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 07 november 2022

Lesetid: 4 min

Piggdekk til sykkel: Støtte til kjøp og montering

Miljøpakken ønsker å rekruttere flere vintersyklister, og tilbyr derfor støtte til kjøp og montering av nye piggdekk til sykkel.

støtteordningen er nå stengt

Støtteordningen var åpen for nye søknader til og med 31. januar 2023.

Bor du i Trondheim, Melhus, Malvik eller Stjørdal kan Miljøpakken dekke inntil 900 kroner av dine kostnader med å kjøpe og få montert piggdekk på sykkelen. Midlene vil bli tildelt etter først-til-mølla-prinsippet, og vi tildeler så lenge det er midler tilgjengelig.

Forutsetninger for å få støtte

 • Tilskuddet gis til kjøp av nye piggdekk som monteres på sykkelen hos forhandleren ved kjøp
 • Pris må innhentes på forhånd og oppgis som søknadsbeløp i søknaden
 • Hver person kan kun søke om 1 sett piggdekk
 • Obs! Du må ha fått tilsagn og selv godkjent vedtaket før du kan kjøpe dekkene
 • Dekkene må monteres av dekkforhandleren.
 • Du må sende inn kvittering på kjøp og montering av piggdekkene for å få utbetalt tilskuddet.
 • Kun kvittering fra forhandler regnes som gyldig. Ordrebekreftelse fra nettbutikk vil ikke bli godkjent.

Se tilskuddoversikten for komplette kriterier.

Fremgangsmåte

 1. Søk via Trondheim kommune
  1. Åpne Aktørbasen, velg «Registrer aktør», velg deretter «Registrer aktør uten organisasjonsnummer». Aktørens navn skal være det samme som navnet på den som søker om støtte.
  2. Logg deg inn og søk gjennom Tilskuddsbasen hos Trondheim kommune.
  3. Du innhenter pris på forhånd og oppgir dette som søknadsbeløp i søknaden.
 2. Du får varsel på e-post innen tre uker når vedtaket er klart
 3. Innen tre uker etter vedtaket er fattet, må du godkjenne vedtaket i Tilskuddsbasen
 4. Kjøp piggdekk hos forhandler og få dem montert på sykkelen ved kjøp
 5. Innen tre uker etter at du godkjente vedtaket, må du laste opp kvittering for kjøp og montering i Tilskuddsbasen (ellers annulleres tilskuddet)
 6. Du får penger inn på konto senest tre uker senere

Godkjenn det positive vedtaket raskt. Det vil sikre deg raskere utbetaling og en raskere saksbehandling for alle.

fallgruver – følgende vil gjøre at du ikke kvalifiserer for støtte:

 • Hvis piggdekk er kjøpt uten at de samtidig monteres på sykkelen hos forhandleren
 • Hvis montering av piggdekk ikke kommer frem av kvittering fra forhandleren
 • Hvis det er montert brukte piggdekk
 • Hvis du har kjøpt piggdekk før du har søkt, mottatt og godtatt tilsagn

Hvorfor støtte piggdekk?

Et av hovedmålene til Miljøpakken er at personbiltrafikken i trondheimsområdet ikke skal øke selv om befolkningen øker. Hvis flere går, sykler og reiser kollektivt øker det fremkommeligheten til alle, også de som av ulike årsaker fortsatt må kjøre bil. Derfor tilrettelegger Miljøpakken for å få flere til å sykle året gjennom, blant annet ved å bygge sykkelveier, betale for brøyting og strøing av sykkelveier, investere i trafikksikkerhetstiltak – og støtte piggdekk.

tips til deg som vil sykle om vinteren