Slik kan vi nå nullvekstmålet

21.12.17

- Gulrot er ikke nok, pisk må til for at Trondheim og området rundt skal klare å nå målet om nullvekst i persontransport med bil i 2030.

Omlegging fylkesveg 707

Legger om fv. 707 på Klett

18.09.17

Fra 20. september vil fv. 707 mellom rundkjøringa Heimdalsvegen/Leinstrandvegen og E39 gå i ny trase (se kart).