Slik kan vi nå nullvekstmålet

21.12.17

- Gulrot er ikke nok, pisk må til for at Trondheim og området rundt skal klare å nå målet om nullvekst i persontransport med bil i 2030.