Aktuelt

Bilde av brukonstruksjoner

Nye Smedbrua er på plass

Forsinkelsen skyldtes merarbeid med stålkonstruksjonene. Men nå ruver både treverk og stål over Dovrebanen igjen. Brua er 27,5 meter lang […]

E6 Sentervegen-Tonstad er ute på anbud

E6 Sentervegen-Tonstad er ett av delprosjektene i E6 Jaktøyen-Tonstad, det største vegprosjektet i Miljøpakken. Kontraktsarbeidene omfatter blant annet bygging av […]

Varsel om igangsatt planarbeid

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-1 kunngjøres herved oppstart av reguleringsplanarbeid for nytt kollektivfelt, gangveg og sykkelveg på deler […]