Historikk Olav Tryggvasons gate

Lenkene er til det aktuelle møtet så du må bla ned til den konkrete saken.

Oppfølging av saken til hovedprinsipper for utforming av gatene i Kollektivbuen, Fylkesutvalget Trøndelag fylkeskommune 19.12.2017, saksnr PS 229/17:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STFKHist/Meetings/Details/2414066?agendaItemId=231634

Hovedprinsipper for utforming av gatene i Kollektivbuen, Bystyret Trondheim kommune 16.11.2017, saksnr PS 0148/17:

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/1003380477

Stasjonsstruktur og prinsipper for superbuss, Bystyret Trondheim kommune 26.04.2017, saksnr PS 0044/17:

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/1003380471

Stasjonsstruktur og prinsipper for superbuss, Byutviklingskomité Trondheim kommune 06.04.2017, saksnr PS 0015/17:

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/1003380625

Evaluering av Miljøpakken 2016, Bystyret Trondheim kommune 26.01.2017, saksnr PS 0002/17:

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/1003380468

Detaljreguleringsplan for offentlig parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate, videre behandling, Bygningsrådet Trondheim kommune 11.06.2014, saksnr PS 0076/14:

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/1003356139

Detaljregulering av offentlig parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate, sluttbehandling, Bystyret Trondheim kommune 27.09.2012, saksnr PS 0150/12:

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/1003016102

Olav Tryggvasons gate, orientering om prinsipper for prosjektering av miljøgate, Kjøpmannsgata, orientering om fjerning av parkeringsplasser, Formannskapet Trondheim kommune 22.03.2011, saksnr PS 0087/11:

https://publikum.trondheim.kommune.no/motedag/index/13338

Gatebruksplan for midtbyen – gjennomføring av midlertidige tiltak, Formannskapet Trondheim kommune 19.05.2010, saksnr PS 0125/10:

https://publikum.trondheim.kommune.no/motedag/index/13358

Gatebruksplan for Midtbyen, Bystyret Trondheim kommune 14.06.2007, saksnr PS 0079/07:

https://publikum.trondheim.kommune.no/motedag/index/12928