Historikk Elgeseter gate

Lenkene er til det aktuelle møtet så du må bla ned til den konkrete saken.

Konseptvalg 1. Fase, formannskapet Trondheim kommune 13.05.2014, saksnr PS 0108/14:

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/1003356174

Konseptvalg 2. Fase, formannskapet Trondheim kommune 14.04.2015, saksnr PS 0040/15:

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/1003363438

Tunnelutredning, formannskapet Trondheim kommune 28.06.2016, saksnr PS 0196/16:

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/1003371813

Hovedprispinner for utforming av gatene i Kollektivbuen, bystyret Trondheim kommune 16.11.2017, saksnr PS 0148/17:

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/1003380477

Elgeseter gate, Trondheim: Utredning av alternative konsept for Elgeseter gate på høring, fylkesutvalget Sør-Trøndelag fylkeskommune, 27.01.2015, saksnr 17/15:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STFKHist/Meetings/Details/1812098?agendaItemId=226015

Hovedprinsipper for utforming av gatene i Kollektivbuen, fylkesutvalget Sør-Trøndelag fylkeskommune, 17.10.2017, saksnr 199/17:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STFKHist/Meetings/Details/2338515

Oppfølging av saken til hovedprinsipper for utforming av gatene i Kollektivbuen, fylkesutvalget Sør-Trøndelag fylkeskommune, 19.12.2017, saksnr 238/17:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STFKHist/Meetings/Details/2414066