Gratis sykkelservice i Malvik

Onsdag 16. juni mellom kl. 15 og 18 får du sjekket sykkelen din gratis på Vikhammer.
Sted: Krysset på Vikhammer (sentrum), p-plassen til Rema.

Bilde fra gratis sykkelservice på Bakklandet i Trondheim i april. De var det fullt hus og lang kø. Foto: Kristin Giske Lauritsen.

Der stiller Miljøpakken med gode hjelpere som vet hvordan sykler skal tas vare på. De justerer gir og bremser, smør tørre kjeder og sørger for luft i dekkene. Samtidig lærer fagfolkene bort enkle triks, og de gir beskjed hvis tohjulingen din trenger en tur på verksted. Lite skal til for en bedre sykkelopplevelse.

Om noen er i tvil er Vikhammerkrysset knutepunktet på Vikhammer – krysset mellom Malvikvegen (gamle E6) og Vikhammerdalen. Her ligger bla videregående skole og Rema 1000. Servicen blir i et hjørne av p-plassen til Rema.

Vikhammerkrysset.

270 millioner fra Miljøpakken
Gratis-servicen er en erstatning for at Malvik ikke ble med da Miljøpakken arrangerte den årlige vårpussen i april. Det lyktes ikke å skaffe mekkere nok til alle stedene vi skulle stå samtidig.

Malvik ble part i Miljøpakken i 2019 sammen med Melhus og Stjørdal. Da ble byvekstavtaken med staten utvidet til å omfatte disse tre kommunene i tillegg til Trondheim. Avtalen gjør at Malvik får ca 270 mill. kr. fram til 2030. Disse pengene skal først og fremst brukes på bedre sykkelanlegg, trafikksikkerhet og tiltak for kollektivtrafikken.

Gratis sykkelservice er ett av mange små tiltak for å oppmuntre flere til å reise miljøvennlig. At den kommer til Vikhammer onsdag, markerer også at Malvik har blitt en del av Miljøpakke-land.

Store planer i Malvik
Malvik har stort potensial for sykling. Bare 2 prosent av alle reiser i kommunen er en sykkeltur, mens andelen er 10 prosent i Trondheim. Det vil trolig endre seg i Malvik når utbygging av bedre anlegg starter. Blant de aktuelle er:

Gang- og sykkelveg Granholtvegen-Ålivegen
Gang- og sykkelveg fra fv. 950/Liavegen langs veg til E6
Gang- og sykkelveg langs fv. 950 over Homla
Sikker kryssing over fv. 950 og jernbane til Midtsandtangen friluftsområde
Gang- og sykkelveg langs Markabygdvegen, mellom Saksvikkorsen/Trondheim grense og Gullhaugvegen, ca. 800 m.
Gang- og sykkelveg mellom boligområdet Smiskaret og bolig- og sentrumsområdet Sveberg. Strekningen på ca. 500 meter mangler GS-forbindelse i dag.

Les om hva Miljøpakken er