Bruk beina – skjerp hodet

Velkommen til Trondheim! Her er det lett å gå og sykle, og derfor enkelt å skaffe seg et bedre liv.

Trondheim er en god by å gå i. Takk for at du vil gå.

Fysisk aktive mennesker lever lenger, er mer fornøyd og lærer lettere. Bare det å gå en tur påvirker hjernen din på en god måte. Det smart å bruke kroppen i stedet for buss eller bil hvis du kan. Du lærer og husker bedre når du rører deg.

Trondheim er en kompakt by godt tilrettelagt for studenter. Her når du fram til det meste ganske kjapt. Du visste neppe at…

GÅ: Ca 28 prosent av alle reiser her i byen skjer til fots. Bare Oslo har høyere gå-andel av norske storbyer.

SYKLE: 10 prosent av reisene i Trondheim er en sykkeltur. Ingen av de større byene slår oss på sykling, trass i et friskt vinterklima og mange bakker. Motbakker som får opp pulsen er forresten ekstra bra for hodet.

Du bor nå i Norges fremste sykkelby, der folk tilbakelegger over 50 000 sykkelturer hver dag. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.)

Miljøpakken arbeider for å kutte utslipp av klimagasser og bilkøer selv om byområdet vokser fort og får 3000 flere innbyggere hvert år. Vi bruker både pisk (bompenger) og gulrot for at du skal velge beina eller sykkelen. Blant gulrøttene er gode sykkelveger og sykkelfelt, nye snarveger og mer sykkelparkering.

Hittil har Miljøpakken brukt ca 1 milliard kroner på sykkelanlegg, og vi skal bruke mer enn 3 milliarder til de neste årene. Vi har nybygd eller rustet opp 70 smarte snarveger innen utgangen av 2020.

– Hadde fysisk aktivitet vært en pille, ville alle tatt den, sier hjerneforsker Ole Petter Hjelle i et intervju med forskning.no.

Miljøpakken har bygd eller rustet opp 70 snarveger i Trondheim .Snarvegene har blitt en del av byens signatur. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.)

Bare en av tre voksne nordmenn er så aktive som det Helsedirektoratet anbefaler. Stadig flere studier dokumenterer gevinsten av hverdagsaktiviteter som å gå og sykle til jobb, campus, butikk osv. Her er funn fra fem ulike undersøkelser, som du gjerne må utfordre ved hjelp av research og kritisk sans:

1. Å gå bedrer selvfølelsen, gjør deg gladere og styrker kreativiteten din.

2. Hver eneste gjennomsnittlige gå- eller sykkeltur gir en samfunnsøkonomisk gevinst på ca 100 kroner.

3. 8000 skritt per dag halverer dødsrisikoen  sammenlignet med å gå 4000 skritt (i studiens periode).

4. En time gåing per dag over tid øker livslengden med 4,5 år.

5. Fysisk aktive lever i snitt 3,25 år lenger enn inaktive – men kvalitetsår med god helse er muligens vel så viktig som antall år?

Daværende statsminister Jens Stoltenberg åpnet byens første, røde sykkelfelt i 2012. Siden har vi bygd sykkelanlegg for nesten en milliard kroner, og mye mer kommer. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.)

Hvor mange skritt bør vi gå per dag?

Norsk undersøkelse om aktivitet og læring.

Schools in motion-studien gjelder elever i ungdomsskolen, men ingenting tilsier at effekten av fysisk aktivitet er annerledes for voksne studenter som skal lære nye ting. Den som bruker beina øker kapasiteten oppe i hodet. Derfor: Gå mer – lær mer.   

Slik virker fysisk aktivitet.

Miljøpakken samarbeider med studiebyen Trondheim.