Andre

3 min

Klart i Gryta: Velkommen til Trondheim S

Her kommer linje 2 der den skal være! Nå kan du gå, sykle, ta buss eller parkere bilen på Nye Trondheim sentralstasjon. Første byggetrinn i Gryta åpnet mandag.

Les mer
3 min

Klett: Kaos, kø og kork forsvant

Køen fra rundkjøringa og bakover til E6 på Klett er borte. Ombygginga virket etter hensikten.

Les mer
3 min

Miljøpakken 2023: Vil teste ut elektrisk veg

Partene i Miljøpakken foreslår enda større satsing på kollektiv i årene som kommer. Ett av mange tiltak er å prøve ut el-veg – det vil si lading av bussene mens de kjører.

Les mer
2 min

Se hvor det blir bedre å sykle i vinter

I vinter blir det bedre å sykle på flere nye strekninger. Miljøpakken bidrar til god vinterdrift på ca 140 km sykkelanlegg.

Les mer
2 min

Miljøpakken bygger mer på Saupstad

I løpet av høsten står 150 meter ny gang- og sykkelveg ferdig i Saupstadringen. Dermed forsvinner en «missing link» for myke trafikanter på Saupstad.

Les mer
3 min

Miljøpakken 2023: Vil bruke 2,1 milliarder

Miljøpakken står foran valget mellom å kutte i planer eller låne penger. Partene vil bruke mer i 2023 enn det kommer penger inn.

Les mer
4 min

Anne (65) sykler til alle på 80 år

Lurer du på hvordan det er å sykle i Trondheim? Spør Anne Haddeland (65). Hun besøker byens innbyggere det året de fyller 80. Det har ført til 940 mil på sykkelsetet i løpet av tre år.

Les mer
3 min

Flere el-biler – rekordhøy trafikk

I august var det mer biltrafikk i Miljøpakkens bommer enn i august 2019 – før korona. For første gang sto el-biler for over 30 prosent av passeringene.

Les mer
3 min

Her åpner Miljøpakkens snarvei nummer 100

Miljøpakken nådde en ny milepæl da Jakob, Martin (begge 5 år) og Mona åpnet snarvei nummer 100 i Trondheim.

Les mer