Andre

3 min

Er du Årets syklist eller Årets fotgjenger 2022?

Som tidligere år skal vi kåre årets fotgjenger, og i år kliner vi til med egen sykkelpris i tillegg. Nominer din kandidat innen 28. august!

Les mer
Syklister i Innherredsveien
8 min

Lavere utslipp, men færre miljøvennlige reiser

Den årlige evalueringen av Miljøpakkens måloppnåelse ble i sommer behandlet i Kontaktutvalget. Evalueringen viser god utvikling for de fleste av Miljøpakkens mål, men det viftes forsiktig med røde flagg for det overordnede nullvekstmålet.

Les mer
Gåtur ved Kristiansten festning
4 min

Flere går, færre tar buss

… og over halvparten av alle reiser skjer med bil. I dag kom den nasjonale reisevaneundersøkelsen for 2021. Her har vi samlet noen interessante funn for Trondheims del.

Les mer
2 min

Oddgeir Myklebust blir ny sekretariatsleder i Miljøpakken

Randi Ness, som opprinnelig skulle ta over ledervervet kommende september, har trukket seg fra stillingen.

Les mer
3 min

Trafikken snart tilbake på 2019-nivå?

De totale trafikkmengdene i Trondheim og omegn nærmer seg nivåene fra før pandemien. Flere ser ut til å velge bilen enn tidligere.

Les mer
2 min

Sluppen: Midlertidig stengt holdeplass og nye busstraseer

Litt verre for å kunne gjøre det mye bedre: Metrobuss-holdeplassen på Sluppen vil være stengt fra 23. mai til oktober.

Les mer
4 min

En av fire er negativ til bompenger

Halvparten i trondheimsområdet er positive til bompenger og mener grovt sett det er riktig valg å la deler av bompengene gå til andre tiltak enn bilvei. Det viser en fersk holdningsundersøkelse.

Les mer
2 min

Nå utvider vi varigheten på enkeltbilletten

Fra 16. mai vil enkeltbilletter i helg, helligdager og kvelder etter kl. 18 vare i tre timer. Dette er nok et tiltak i Miljøpakkens satsing for et billigere og bedre kollektivtilbud.

Les mer
2 min

Sikter mot utslippsfrie anleggsplasser

Partene i Miljøpakken har vedtatt en felles ambisjon om at anleggsvirksomheten i miljøpakkeprosjekter skal bli utslippsfri innen 2025. Dette kan bidra til å skape en konkurransedyktig grønn anleggssektor i hele Trøndelag.

Les mer