600 fikk støtte – prøv vintersykling du også

Yngve Syrtveit (37) var en av 600 som fikk støtte fra Miljøpakken til å kjøpe piggdekk til sykkelen.

Nå skal det bli sykling på jobbruta Sverresborg-Midtbyen-Sverresborg i stedet for bil. Snart blir antrekket mer vinterlig også.

– Største pluss er gratis mosjon og frisk luft. Jeg kan rulle ned til jobben uten å måtte dusje etterpå, og få en fin trimtur opp bakkene på vei hjem, sier Syrtveit.

Kona er vintersyklist fra før, og han innrømmer å ha vært utsatt for et visst press for å la bilen stå.

– Den minste av ungene begynte på skolen i høst. Det ble slutt på stress med henting og bringing i barnehage. Da falt det siste argumentet vekk for å ta bilen til og fra Midtbyen, sier Yngve Syrtveit.

Beste sykkelby
Stadig flere sykler i Trondheim, som har høyest andel syklister av norske storbyer (10 prosent). 18 prosent av alle jobbreiser i snitt gjennom året skjer med sykkel. Også vintersyklinga ser ut til å øke. Den verserende pandemien gjør det ekstra viktig å redusere trykket på buss og trikk.

Smart å sykle
Det finnes gode grunner til å sykle ut over at det er bra for miljøet. Ulike studier viser blant annet at:

  • Syklister lever lenger enn fysisk inaktive.
  • Syklister oppnår flere gode leveår.
  • Ivrige syklister har nesten halvert risiko for kreft og hjertesykdom.
  • Jobbsyklister har mindre sykefravær, noe som også er bra for arbeidsgiver – og som derfor bidrar til at flere bygger trygg sykkelparkering og gode garderober.
  • Syklister sparer penger.

I tillegg kutter de bilkø, bedrer bymiljøet – og reduserer risikoen for smitte hvis alternativet er kollektivtransport. Mindre behov for hjemmekontor, mer sosialt liv.

Miljøpakkens piggdekkampanje:
I løpet av ett døgn søkte 972 om å få dekt inntil halvparten av kostnaden for nye dekk og montering.
I løpet av to døgn søkte 1319. Da stengte vi linken til søknadsskjemaet.
Ca 600 får godkjent søknad. Da er de 500 000 kronene som ble avsatt, brukt opp.

Bedre brøyting – snøfrie traseer
I flere år har Miljøpakken benyttet såkalte belønningsmidler fra staten til bedre drift av sykkelveger om vinteren. Kartet (2019) som viser rutene blir snart oppdatert med nye strekninger. To standarder gjelder:

Barvegstandard (GsA)
Kostemaskiner og salting gir svart asfalt, hvis været gjør det mulig (maks 1 cm løs snø hvis salt ikke gir nok effekt). Når det snør skal det gå maks 2 timer mellom hver gang det kjøres maskin. “Innpåhiv” fra parallell veg skal fjernes innen 2 timer. Gjelder 06-23.
Nå ca 60 km.

Vintervegstandard (GsB)
Hardt og jevnt snø/isdekke med maks 1 cm løs snø. Når det snør skal det gå maks 3 timer mellom hver gang det kjøres maskin. “Innpåhiv” fra parallell veg skal fjernes innen 3 timer. Gjelder 06-23.
Nå ca 60 km.

Klage på brøyting eller strøing?
Det finnes dessverre ikke noe felles klagemottak for de tre vegeierne staten, fylket og kommunen. Her varsler du om dårlige forhold: