Prøveprosjekt Innherredsveien

Sommeren 2017 stenger vi Innherredsveien for gjennomkjøring for bil på strekningen rundkjøringen ved Solsiden til Sirkus Shopping.

Prosjektinformasjon

Vis i kart

Prosjektdetaljer

 • Prosjekttype:
  Miljø
 • Status:
  Pågående
 • Byggestart:
  2017
Illustrasjon av løsningen ved Lademoen kirke.

Målet for prosjektet er å se om det blir god nok framkommelighet for buss hvis kapasiteten på strekningen blir redusert til to felt. Gjennomgangstrafikken anmodes om å bruke Strindheimtunnelen, mens de som har muligheten, oppfordres til å gå, sykle eller ta buss. Prosjektet skal vare ca seks måneder.

Før og underveis i prosjektet blir trafikken registrert og analysert. Prosjektet skal også evalueres i ettertid. Klikk på kartene for å gjøre dem større.

For trafikk fra sentrum blir det påbudt å svinge ved Rosendal.

Fakta om prosjektet:

 • Innsnevring fra fire til to gjennomgående kjørefelt i Innherredsveien fra rundkjøring ved Solsiden til Sirkus shopping.
 • 1,8 km lang strekning
 • Nedsatt fartsgrense til 40 km/t
 • Gjennomkjøringsforbud ved Stadsingeniør Dahls gate (unntatt buss, taxi, moped og mc)
 • Gjennomgangstrafikk anmodes til å bruke Strindheimtunnelen
 • Justering av skilt på strekningen og signalanlegg i kryss
 • Toveis sykkelveg i avsperret kjørefelt på nordsiden

Fortsett og utforsk

Se alle treff

Relaterte prosjekter