Prosjekter

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Tyholtveien del 2
For å lage en sikrere skoleveg for barna i nærområdet,…
Sykkelanlegg Bakklandet sør
Miljøpakken jobber med ny sykkelløsning over Bakklandet.
Byåstunnelen
Miljøpakken planlegger Byåstunnelen, som skal gi en ny forbindelse mellom…
Støyskjerming Sivert Dalens veg
Miljøpakken har bygget støyskjermer langs Osloveien. Målet er å redusere…
Festningen – bedre snarveg
Mellom Festningsgata og Kristianstensbakken finnes en snarveg på ca 150…
Blomsterstien – bedre snarveg
Miljøpakken har rustet opp Blomsterstien, en snarveg mellom Moholt og…
Sykkel Lademoen-Leangbrua
Flere mindre tiltak på eksisterende sykkelrute skal synliggjøre traseen for…
Støyskjerming Østre Rosten
Sommeren 2015 får østsida av Østre Rosten støyskjermer over en…
Bromstadvegen/Kong Øysteins veg
Bedre forhold for alle som går, sykler og tar buss.