Prosjekter

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Illustrasjon over buss og parkerte biler Innfartsparkering Tonstadkrysset
20 innfartsparkeringsplasser ble etablert nær Tonstadkrysset ved å ta i…
Fortau Ditlev Bloms veg og Sørbruvegen
Om lag 220 meter fortau ble bygd, og vann- og avløpsledninger…
Fortau Vestre Rosten
Fortau langs østsiden av Vestre Rosten fra Sivert Thonstads vei til…
Bussveg Reppe-Vikåsen
Ny bussveg mellom Reppe og Vikåsen skal gi grunnlag for bedre…