Dalen – bedre snarveg

Bedre snarveg på Saupstad/Kolstad.

Dalen er en kort men kjekk snarveg  mellom Saupstad/Kolstad og holdeplassene ved Bjørndalsbrua og i Bjørndalen. Den leder gående gjennom Dalen park.

Over ser du bilder etter utbedring, slik det var før og et kart.

Snarvegen var opprinnelig et smalt tråkk, som en sti, men har nå blitt opprustet med bredt godt dekke av knust asfalt, rekkverk. Lys er planlagt i 2017.

Les mer om Miljøpakkens snarvegprosjekt.

Relaterte prosjekter

Sigurd Bergs allé – bedre snarveg er ferdig
Av og til er 85 meter nok.
Leirfossvegen-Sluppen – bedre snarveg
Populær sti er gruset opp nær store arbeidsplasser på Sluppen.
Elgvegen-Rognevegen – bedre snarveg
Byåsen har fått utbedret en viktig snarveg.
Se alle treff