Prosjekter

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Dalen – bedre snarveg
Bedre snarveg på Saupstad/Kolstad.
Byåsveien/General Bangs veg
Miljøpakken skal gjøre krysset mellom General Bangs veg, Byåsveien og…
Falkenborgvegen
Miljøpakken skal bygge sykkelveg med fortau i Falkenborgvegen, bak Sirkus…
Innherredsveien ved Bakke bru
Miljøpakken skal bedre framkommeligheten for både gående, syklister og kollektivtrafikk…
Fortau ved Nidar og superbusstasjoner Strindheim
Miljøpakken skal gjøre det tryggere for fotgjengere og syklister ved…
Sykkelveg med fortau Jarleveien
Miljøpakken skal bedre sykkeltilbudet til Lilleby og Lade.
Gang- og sykkelveg Heggstadmoen-Heimdalsvegen
Miljøpakken bygger gang- og sykkelveg i Lersbakken mellom Heimdalsvegen og…
Sigurd Bergs allé – bedre snarveg er ferdig
Av og til er 85 meter nok.
Leirfossvegen-Sluppen – bedre snarveg
Populær sti er gruset opp nær store arbeidsplasser på Sluppen.