Prosjekter

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Falkenborgvegen
Miljøpakken skal bygge sykkelveg med fortau i Falkenborgvegen, bak Sirkus…
Innherredsveien ved Bakke bru
Miljøpakken skal bedre framkommeligheten for både gående, syklister og kollektivtrafikk…
Fortau ved Nidar og superbusstasjoner Strindheim
Miljøpakken skal gjøre det tryggere for fotgjengere og syklister ved…
Sykkelveg med fortau Jarleveien
Miljøpakken skal bedre sykkeltilbudet til Lilleby og Lade.
Sykkelveg mellom Klett og Heggstadmoen Gang- og sykkelveg Heggstadmoen-Heimdalsvegen
Miljøpakken bygger gang- og sykkelveg i Lersbakken mellom Heimdalsvegen og…
Sigurd berg etter Sigurd Bergs allé – bedre snarveg er ferdig
Av og til er 85 meter nok.
Leirfossvegen Leirfossvegen-Sluppen – bedre snarveg
Populær sti blir gruset opp nær store arbeidsplasser på Sluppen.
Elgvegen-Rognevegen – bedre snarveg
Byåsen får utbedret en viktig snarveg.
Steinberget Steinberget – bedre snarveg
Steinberget får bedre og delvis ny snarveg.