Prosjekter

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Isdamvegen
Miljøpakken har satt i gang et forprosjekt for å finne…
Sykkelfelt Gryta
Nytt sykkelfelt i Gryta.
Rundkjøring Haakon VIIs gate/Lade Allé
Miljøpakken gjør det tryggere for myke trafikanter.
Sykkelfelt Stiklestadveien
Miljøpakken skal bedre sykkelforholdene mellom Nyhavna og Lade.
Gang- og sykkelveg Skovgård-Presthusvegen
Miljøpakken gjør det tryggere for de som går og sykler…
Sykkelveg med fortau ved Stavne bru
Miljøpakken bygger om en gammel gang- og sykkelveg til sykkelveg…
Dalen – bedre snarveg
Bedre snarveg på Saupstad/Kolstad.
Byåsveien/General Bangs veg
Miljøpakken skal gjøre krysset mellom General Bangs veg, Byåsveien og…
Falkenborgvegen
Miljøpakken skal bygge sykkelveg med fortau i Falkenborgvegen, bak Sirkus…