Nyheter

Fra venstre: John Olav Aarhaug, Søbstad AS, Odd Nygård og Kamilla Malt Marøy, Statens vegvesen. Kollektivfelt og sykkelveg i Strindvegen åpnet
Strindvegen forbi Lerkendal stadion er nå åpnet for vanlig trafikk.
Strindvegen omkjøring Strindvegen ved Lerkendal blir stengt for biltrafikk oppover
Fra kvelden onsdag 27. august og fram til november.
Strindvegen Ny sykkelveg og kollektivfelt i Strindvegen
Anleggsarbeidet er i gang.
Varsel om igangsatt planarbeid
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-1 kunngjøres herved oppstart…