Nyheter

Kollektivfelt og sykkelveg i Strindvegen åpnet
Strindvegen forbi Lerkendal stadion er nå åpnet for vanlig trafikk.
Strindvegen ved Lerkendal blir stengt for biltrafikk oppover
Fra kvelden onsdag 27. august og fram til november.
Ny sykkelveg og kollektivfelt i Strindvegen
Anleggsarbeidet er i gang.
Varsel om igangsatt planarbeid
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-1 kunngjøres herved oppstart…