Nyheter

Illustrasjon av kollektivfelt Bygger nytt kollektivfelt
Fra Formo bru til Bjørndalsbrua. Arbeidet starter mandag 6. juni.
Prioriteringer for Miljøpakken i 2012
Politisk behandling av Miljøpakken Bystyre og fylkesting har prioritert prosjektene…
Bilde av syklist og skilt Inviterer til Brukerforum
Ønsker innspill fra organisasjoner Miljøpakken samarbeider med.
Bilde av g/s-undergang Vant kampen mot tiden
Undergang på 600 tonn trukket på plass under jernbanen på…
Bilde av brukonstruksjoner Nye Smedbrua er på plass
Entreprenøren rakk akkurat å få den nye Smedbrua på Heimdal…
Adkomsten til Stavneplatået stengt 21. til 23. mai
Stengingen skjer av sikkerhetshensyn.
Ny Fleksnesbru og undergang mens toget står
Helga 21-22. mai stoppes togtrafikken sør for Trondheim. Da starter…
Unngå parkering på Stavneplatået 16. mai
Da spiller RBK hjemmekamp.
Bilde av astfaltvals Osloveien blir asfaltert fra kvelden 9. mai
Fra Breidablikkveien til rundkjøringen før Marienborgtunnelen.