Sluppen: Tilbyr el-sykler i stedet for bil

23.05.17

Kjeldsberg Eiendom har kjøpt inn elsykler til gratis bruk for virksomhetene på Sluppen. Håpet er å motivere ansatte til å prøve sykkel til møter og andre oppdrag. Det langsiktige målet…

Skal fjerne midtrekkverk på E6 ved Sandmoen

03.03.17

Midtrekkverk ved Sandmoen bru skal fjernes, se rød strek på skisse, for å gjøre plass til en midlertidig rundkjøring. Dette arbeidet skjer fra kl. 22-06 natt til onsdag 8., torsdag…