Kontaktutvalget

Nedenfor finner du informasjon fra Kontaktutvalget for Miljøpakken. Kontaktutvalget sørger for en overordnet styring av innsatsen i Miljøpakken. I utvalget sitter ordføreren i Trondheim, fylkesordføreren i Sør-Trøndelag, en representant for ledelsen i hhv Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Foreløpig møteplan våren 2017:

3. februar (kl. 10-14), 22. mars (11-14/15), 28. april (10-14), 9. juni 10-14.

Innkallinger:

Møteinnkalling KU 28.04.2017

Vedlegg 28.04.2017

 

Møteinnkalling KU 22.03. 2017

Vedlegg 22.03.2017

 

Møteinnkalling KU 03.02.2017

Vedlegg 03.02.2017

 

KU_møteinnkalling 12.12.2016

Vedlegg 12.12.2016

 

KU møteinnkalling 11.11.2016

Vedlegg 11.11.2016

KU møteinnkalling 07.10.2016

Møtereferater 2017:

KU-referat 22.03.2017

KU-referat 03.02.2017

Møtereferater 2016:

KU-referat 12.12.2016

KU-referat 11.11.2016

KU-referat 07.10.2016

KU-referat 15.09.2016

KU-referat 03.06.2016

KU-referat 10.05.2016

KU-referat 14.04.2016

KU-referat _04.02.2016

2015:

KU-referat_03.12. 2015

KU-referat_02.10.2015

KU-referat_25.06.2015

KU-referat_29.04.2015

KU-referat_04.02.2015

2014:

KU-referat_31.10.2014

KU-referat_05.09.2014

KU-referat_26.05.2014

KU-referat_11.04.2014

KU-referat_10.02.2014

KU-referat 06.01.2014

2013:

KU-referat 01.11.2013

KU-referat 04.10.2013

KU-referat 14.06.2013

KU-referat 03.05.2013

KU-referat 20.03.2013

2012:

KU-referat 14.12.2012

KU-referat 16.11.2012

KU-referat 25.10.2012

KU-referat 28.09.2012

KU-referat 08.06.2012

KU-referat 16.05.2012

KU-referat 11.05.2012

KU-referat 01.03.2012